Skip to main content

Vrijwilligers

Voor het bieden van gastvrijheid aan de wijkbewoners is Kerk en Samenleving afhankelijk van vrijwilligers.

Ruim 100 vrijwilligers zijn dan ook actief op allerlei plekken binnen de Wijkinloophuizen. Daarbij is het motto: doe iets wat je leuk vindt om te doen en waar je goed in bent, want daar wordt jezelf blij van en een ander ook!

Vrijwilligers worden o.a. ingezet als gastvrouw of -heer, als taal-, naai- of computervrijwilliger, voor het koken van warme maaltijden voor een groep of bij PR werkzaamheden.

Omdat de vrijwilligers zo belangrijk zijn, zijn er ook afspraken gemaakt om vorm te geven aan de waardering voor hen. Zo ontvangt iedere vrijwilliger een overeenkomst waarin de afspraken staan en valt de vrijwilliger onder de verzekeringen die voor hen zijn afgesloten.

Jaarlijks is er een vrijwilligersdag waarop de vrijwilligers in het zonnetje worden gezet. Maar het belangrijkste van alles is dat de coördinatoren contact onderhouden met de vrijwilligers en hun waardering en dank uitspreken naar hen. De coördinator organiseert ook vrijwilligersbijeenkomsten waarbij er soms een thema centraal staat of een soort werkoverleg wordt gevoerd. Maar ook kan zo’n bijeenkomst een informeel tintje hebben, waarbij de ontmoeting als vrijwilligers centraal staat.

De vacatures voor vrijwilligers zijn per Wijkinloophuis aangegeven: