Skip to main content

Samen met andere vrouwen de weg vinden!

Bijdrage
Dit project wil een bijdrage leveren aan het beter integreren van vrouwen met een migratieachtergrond in de Zeister samenleving.

Korte omschrijving van het project

Binnen de wekelijkse ontmoetingen van vrouwen met een migratieachtergrond in Wijkinloophuis Zeist West, wordt een taalprogramma geïntegreerd aan de hand van relevante thema’s.

Achtergrond

Om een veilige groep te creëren, waarbij de vrouwen zich op hun gemak voelen, wordt er Arabisch gesproken als de groep bijeen is. De moedertaal is vertrouwd en maakt het mogelijk dat er ook van hart tot hart over zaken kan worden gesproken. Het wijkinloophuis biedt een warme omgeving waarin de vrouwen zich prettig voelen.

Vanuit die veiligheid van deze wekelijkse ontmoetingen, waarbij de vrouwen delen van wat er leeft in hun hart, sprekend in hun moederstaal, is de tijd nu rijp om met de Nederlandse taal aan de slag te gaan.

Beoogd wordt om, vanuit deze veiligheid, een effectiever methode te vinden om vrouwen te helpen te gaan spreken in het Nederlands, waardoor zij hun ook weg gaan vinden in de samenleving.

De vrouwen geven aan dat er geen behoefte is aan meer theoretische lessen omdat zij dat reeds bij de inburgering hebben gehad. De veilige omgeving waarin de groep verkeert geldt als vertrekpunt waarbij de vrouwen uitgedaagd worden, over te gaan tot het spreken van de Nederlandse taal.

Door deze aanpak te koppelen aan thema’s waarover de vrouwen vragen hebben, snijdt het mes aan twee kanten. Daarbij geldt dat het vooral gaat over ‘durven praten in het Nederlands’ .

Conversatielessen

Aan thema’s die relevant zijn bij het integreren in de Nederlandse samenleving, worden conversatielessen gekoppeld, om vrouwen met een migratieachtergrond te helpen de weg te vinden in de Zeister samenleving.

Het uiteindelijk doel is dat vrouwen met een migratieachtergrond de weg beter weten te vinden in de Nederlandse samenleving en daarbij beschikken over meer zelfvertrouwen, omdat zij zichzelf in het Nederlands uit kunnen drukken.

Aan dit project werken mee: NLtraining, Steunpunt Zelfregie & Herstel, Gemeente Zeist, GGD Zeist en Kerk & Samenleving