Skip to main content

Onze visie en identiteit

Kerk en Samenleving ontleent haar opdracht aan de Bijbel.

"Meester, wat is het grootste gebod in de wet?" Hij antwoordde: "Heb de Heer, uw God, lief
met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het grootste en eerste
gebod. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf. Deze twee geboden zijn de
grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat." (Matteus 22: 36-40)
Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik
was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek
en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.” Dan zullen de
rechtvaardigen hem antwoorden: “Heer, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten
gegeven, of dorstig en u te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en
opgenomen, u naakt gezien en gekleed? Wanneer hebben wij gezien dat u ziek was of in de
gevangenis zat en zijn we naar u toe gekomen?” En de koning zal hun antwoorden: “Ik
verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn
broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.” 

Matteus 25: 35-40

Om hier invulling aan te geven heeft Kerk en Samenleving momenteel vier wijkinloophuizen in Zeist. We richten ons hiermee op bewoners van de wijk en in het bijzondere op mensen die in de knel zitten vanwege financiële, sociale of persoonlijke problemen. We accepteren mensen in wie ze zijn, zorgen ervoor dat ze gezien worden en bevestigen hun kracht en kwaliteiten. In de wijkinloophuizen is ieder mens welkom ongeacht geloof, culturele achtergrond, beperking of maatschappelijke positie.

Met de wijkinloophuizen stellen we ons tot doel dat mensen deel uitmaken van de gemeenschap, zich kunnen ontwikkelen, hun eigenwaarde (her)vinden en toegang hebben tot de middelen die noodzakelijk zijn voor hun bestaan. In de wijkinloophuizen leggen we daarvoor verbindingen tussen mensen, motiveren we hen, blijven we zoeken naar hun kwaliteiten en bieden zo mogelijk praktische hulp.