Skip to main content

Leerkansen

logo LeerkansenDe coördinatoren van de Wijkinloophuizen doen beoordelingen voor Stichting Leerkansen Zeist.

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Ook is het niet voor elk gezin mogelijk om de benodigde leermiddelen aan te schaffen, zoals een laptop, vanwege de hoge kosten die daaraan verbonden zijn.

Stichting Leerkansen Zeist wil deze kinderen mee laten doen!

Stichting Leerkansen Zeist is een onafhankelijke instelling en heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Zij biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan het onderwijs en de daarbij behorende binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Om te beoordelen of mensen in aanmerking komen voor de subsidie via Stichting Leerkansen, doen de coördinatoren van de Wijkinloophuizen een financiële check. Stichting Leerkansen kent op basis daarvan al of niet subsidie toe.