Skip to main content

Stichting Kerk en Samenleving Zeist

Kerk en Samenleving is een interkerkelijke stichting en stelt zich ten doel een gastvrije plek te bieden aan een ieder!

Zij doet dit vanuit een oecumenisch christelijke visie en geeft zo vorm aan het diaconale, sociaal-maatschappelijke werk van de kerk. Vanzelfsprekend is iedereen, ongeacht geloofsovertuiging, van harte welkom!

De wijkinloophuizen hebben ieder een coördinator en een grote groep enthousiaste vrijwilligers die het werk vormgeven.

Inloop

Loopt u gerust eens binnen voor een kop koffie, een praatje, een spelletje of een krant. De openingstijen staan op deze website en staan ook bij de ingang van de Wijkinloophuizen vermeld.

Advies en hulp

Er kunnen allerlei situaties ontstaan waarbij u behoefte hebt aan advies, een gesprek onder vier ogen, hulp bij het opzoeken van informatie of bij het invullen van een formulier. Ook is het mogelijk een afspraak te maken voor een intake bij de Voedselbank. U kunt hiervoor terecht bij de coördinatoren van de inloophuizen.

Sociaal maatschappelijk werk

De wijkinloophuizen dragen bij aan de vermindering van eenzaamheid en sociale uitsluiting. Daartoe worden ook bezoeken gebracht bij wijkbewoners thuis.

Activiteiten binnen de wijkinloophuizen

Regelmatig worden er themabijeenkomsten en workshops aangeboden waarvoor u zich kunt aanmelden. Andere activiteiten vinden structureel plaats, zoals:

  • Maaltijd
  • Themabijeenkomst
  • Huiswerkbegeleiding
  • Computerlessen
  • Naailessen
  • Taallessen
  • Spelletjes
  • Creatieve workshops

Kijk bij de activiteiten van de wijkinloophuizen op deze website voor een actueel overzicht van de activiteiten.