Skip to main content

Samenwerking

Kerk en Samenleving werkt met tal van organisaties samen. De Wijkinloophuizen vormen een schakel in het aanbod dat er is binnen Zeist op het gebied van welzijn.

Zo zijn er contacten met de sociaal teams in de wijken. Deze teams vormen de toegangspoort tot hulp voor de burgers van Zeist. Wanneer de coördinatoren van de Wijkinloophuizen mensen treffen die hulp nodig hebben, is het sociaal team vaak de eerste instantie waarnaar verwezen wordt.

Het sociaal team kan op haar beurt mensen verwijzen naar de inloophuizen wanneer hun cliënten gebaat zijn bij het aanbod van Kerk en Samenleving.

Maar ook wordt samengewerkt met de gemeente Zeist daar waar het gaat om de aanpak van eenzaamheid. Het betreft dan de activiteiten voor het project van Kerk en Samenleving ‘Iedereen telt mee!’. In het kader van dat project, vindt er ook samenwerking plaats met bijvoorbeeld de woningbouwvereniging, die de medewerkers aan het project introduceert bij de doelgroep.

Een ander voorbeeld van de samenwerking in het kader van de bestrijding van eenzaamheid, is met de O’mama’s Zeist maar ook met het Kunstenhuis.

Vanwege de beoordelingen die de coördinatoren verrichten voor Voedselbank Zeist en Leerkansen Zeist wordt ook met deze partijen samengewerkt.

logo Leerkansenlogo Voedselbank

De vrijwilligerscentrale van Zeist is belangrijk voor de wijkinloophuizen als het gaat om het werven van nieuwe vrijwilligers. Maar ook komen er via die organisatie mensen binnen die aan de taallessen deel nemen binnen de inloophuizen of hun Nederlands willen verbeteren d.m.v. vrijwilligerswerk. En ook wordt er gebruik gemaakt van het aanbod voor vrijwilligers dat de centrale aanbiedt.

Met de kerken in Zeist wordt ook samengewerkt. Zij vormen de achterban van Stichting Kerk en Samenleving en leveren veel vrijwilligers binnen de Wijkinloophuizen. Ook wordt samen opgetrokken om bijvoorbeeld een thema als eenzaamheid op het netvlies te krijgen en een bijdrage te leveren aan de adventsmarkt van de kerk.