Buurtcirkel

Een project van Kerk en Samenleving

Buurtcirkel wordt gevormd door negen tot twaalf bewoners uit een wijk. Met elkaar vormen zij een sociaal netwerk en zij ondersteunen elkaar vanuit hun eigen talenten.

Buurtcirkel sluit aan op ontwikkelingen in de samenleving waarbij burgers zoveel als mogelijk zelfredzaam zijn en zelfstandig wonen. Een deel van hen kon voorheen aanspraak maken op zorg en beschikt niet over een groot netwerk, met bijvoorbeeld eenzaamheid als gevolg.

In een Buurtcirkel worden mensen bij elkaar gebracht die een klein netwerk hebben en bij elkaar in de buurt wonen. Zij spreken met elkaar af voor sociale activiteiten en steunen en helpen elkaar bij praktische zaken.
Het gaat bij Buurtcirkel om een besloten groep en wanneer iemand belangstelling heeft, wordt hij of zij uitgenodigd (via de buurtcirkel- coach) voor een kennismaking. Daarbij wordt gekeken of iemand in de groep past.

De groep spreekt met elkaar af wat zij gezamenlijk gaat ondernemen en wat de frequentie is. Dit kan bijvoorbeeld zijn het gezamenlijk inkopen, bereiden en nuttigen van een maaltijd. Maar ook samen een film pakken of een dialoog houden over een thema zoals bijvoorbeeld zingeving. Ook gaan mensen onderling bij elkaar op bezoek of wordt hulp geboden wanneer een deelnemer ziek is.

Kenmerkend

Het motto van de groep is: mét elkaar en vóór elkaar! Kernwoorden daarbij zijn: het aangaan van verbindingen, meedoen, respect voor elkaar en het gezellig hebben met elkaar.
Daarnaast wordt er gewerkt aan een veilige omgeving, waarbij iedereen mag zijn zoals hij/ zij is en uitgegaan wordt van gelijkwaardigheid. De leden zijn met elkaar verantwoordelijk voor het groepsgebeuren en daarbij is ruimte voor persoonlijke ontwikkelingen en het delen van kwetsbaarheden.

Buurtcirkel draagt bij aan zelfredzaamheid, vergroot het sociale netwerk en voorkomt eenzaamheid. Beoogd wordt meer samenhang in de buurt te krijgen, wat kan leiden tot een afname van de vraag naar professionele hulp.

Aan een Buurtcirkel is een coach (een professional en in ons geval de coördinator van een wijkinloophuis) gekoppeld en een vrijwilliger. De vrijwilliger onderhoudt de contacten met de groep en neemt deel aan de activiteiten. De coach stuurt het geheel aan, ziet toe op de samenstelling van de groep en coacht de vrijwilliger.

2022

Buurtcirkels maken deel uit van één van de wijkinloophuizen en de bedoeling is om in 2022 in elk wijkinloophuis minstens 1 Buurtcirkel op te zetten.
In Zeist West is in 2021 al ervaring opgedaan met het opzetten van een buurtcirkel met positieve resultaten.

Contactpersonen

Voor Buurtcirkel Zeist West wordt gezocht naar een contactpersoon die deel wil uitmaken van de groep vanuit de rol van vrijwilliger.
De vacaturetekst vind u hier.

Copyright © 2019 Stichting Kerk en Samenleving Zeist - Alle rechten voorbehouden